Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/tojnar.cz/krk/lob2011/index.php on line 17
Pokyny - LOB 2011
Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj, fondu malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

Pokyny

Logo KRK
KRK Litvínov

Český svaz orientačních sportů

Pokyny LOB Altenberg 2011

3. závod Českého poháru, žebříčku A a B na krátké trati,
4. závod Českého poháru, žebříčku A a B na klasické trati,
3. a 4. závod Mistrovství ČR družstev

Logo TU Dresden
TU Dresden
Pořádající orgány: Český svaz orientačních sportů a Deutscher Turner Bund, Abteilung Sport Orientierungslauf
Pořádající subjekty: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov & USV TU Dresden.
Datum: 29. - 30. ledna 2011
Místo: Zinnwald v Krušných horách, Německo
Centrum: Tělocvična sportovní haly Zinnwald, Německo. Před příchodem do centra nejprve prosím zaparkujte na pořadatelském parkovišti, na prezentaci se dostanete po svých, popř. na lyžích (2.2 km/60 m převýšení, bude značeno).
Klasifikace a program závodů: Sobota 29. ledna: Český pohár a žebříček A a B na krátké trati, Mistrovství ČR družstev
Neděle 30. ledna: Český pohár a žebříček A a B na klasické trati, Mistrovství ČR družstev
Předpokládané časy: Podle pravidel LOB, článek 13.2.
Terén: Členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 500 – 909 m. n. m. Terén většinou lesnatý se středně hustou sítí komunikací a stop, částečně strmé svahy. Poměrně rozsáhlá síť různě kvalitních stop.
Mapa: Sobota 29. ledna: měřítko 1:7 500, ekvidistance 5 m, rozměr A4, autor V. B. Leibig,
Neděle 30. ledna: měřítko 1:15 000, ekvidistance 5 m, rozměr A3, autor V. B. Leibig
Stav terénu i stop 01/2011, mapy nebudou vodovzdorně upraveny. Porosty jsou zmapovány pouze přibližně. Mějte prosím na paměti, že každá mapa je vždy jen nedokonalým pokusem překreslit situaci v terénu na papír :-).
Klasifikace stop: Plná tlustá: upravená rolbou, šířka >3 m
Plná tenká: upravená skútrem nebo rolbou, šířka 1.5-3 m
Čárkovaná: upravená skútrem, šířka 0.8-1.5 m
Tečkovaná: projeto je lyžařem nebo nebezpečný sjezd
Poměr stop: 30:20:20:30
Systém ražení: Elektronický SI (Sport-Ident). Cíl se razí na cílové čáře. V případě poruchy elektronického ražení závodníci razí do určených políček na mapě nebo do náhradní průkazky.
Prezentace: Pátek 28. 1. 2011: 18:00 – 21:00 v ZŠ Prosetice, Plynárenská 2953/6, Teplice
Sobota 29. 1. 2011: 8:30 – 10:00 v centru závodu (sportovní hala Zinnwald)
Neděle 30. 1. 2011: 7:00 – 09:00 v centru závodu (sportovní hala Zinnwald)
Ubytování: Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v tělocvičně ZŠ Prosetice, Plynárenská 2953/6, Teplice. Vlastní karimatka a spací pytel.
Orientační plánek příjezdu na páteční prezentaci:
Situace Teplice
Pozor, změna oproti rozpisu! Jelikož nám kvůli ochraně tetřívků nebylo dovoleno rozšířit závodní prostor i do Čech, rušíme zákaz dojíždění do centra na lyžích. Ti, kdo se ubytují na Novém Městě, mohou na prezentaci dorazit po cínovecké magistrále a přejet hranici u meteostanice Zinnwald. Dále do závodního prostoru už samozřejmě mohou jen cestou na start!!!
Vzdálenosti: Tělocvična (ubytování) - centrum závodu z Teplic 15 km
Parkoviště - centrum závodu (oba dny) 2.2 - 2.5 km/60 m převýšení. Cesta bude značena a bude ji možno absolvovat pěšky nebo na lyžích (pěšky tam ale chodí pouze němečtí turisté). Je zakázáno vstupovat kamkoli mimo tuto cestu (prostor závodu).
Parkoviště - start po oba dny 1 km, cestou na shromaždiště budete míjet start i cíl
Centrum závodu - start V sobotu 1.4 km, v neděli 1.5 km. Oba starty jsou dostupné na lyžích a leží v blízkosti cíle, kde bude stan pro odložení drobnějších věci.
Centrum závodu - cíl sobota i neděle 1.6 km, lze absolvovat na lyžích
Orientační plánek situace v okolí centra:
Centrum závodu
Parkování: Účastníci závodu zaparkují zdarma v prostoru bývalé celnice, cca 2 km od centra závodu. Jedná se o placené parkoviště, každý řidič si vyzvedne časový lístek, ale při odjezdu se prokáže potvrzením od pořadatele, které se bude vydávat na prezentaci. Pro cestu z parkoviště na prezentaci použijte pořadatelem značenou cestu (pěšky nebo na lyžích).
Převlékání a úprava lyží: V centru bude k dispozici kryté shromaždiště i elektrická přípojka. V místech pořadatelského ubytování je mazání lyží povoleno pouze v prostorách vyznačených pořadatelem.
Start: Sobota 29. 1. 2011: ve 11:00, intervalový
Neděle 30. 1. 2011: v 10:00, intervalový
WC: V centru závodu.
Možnost tréninku: Cestou na start, popř. ve stopách směrem na českou stranu hranice (směr Cínovec, Nové Město v Krušných horách, Dlouhá Louka).
Občerstvení: Po oba dny po dojezdu občerstvení ve stanu nedaleko cíle, při nedělní klasice pro některé kategorie i na trati. V centru závodu otevřeme český bufet, který bude za české peníze prodávat základní sortiment (čaj, kafe, pivo, nealko, párky, klobásy...).
Odebírání map: Mapy se odebírají v sobotu po celý den, v neděli až do času startu posledního závodníka. Výdej všech map za oba dny v neděli, čas bude oznámen pořadatelem.
Protesty: Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,- Kč. Adresa, na kterou je možné zasílat případné protesty proti výsledkům: Radek Sedlák, Voděrady 85, 51734 Voděrady, e-mail: radek.sedlak@mesa-parts.cz
Výsledky: Výsledky budou v centru průběžně promítány na plátno videoprojektorem, naši přátelé z TU Dresden připravili také on-line přenos průběžných výsledků. Konečné oficiální výsledky včetně mezičasů budou zveřejněny na webové stránce závodu.
Vyhlášení výsledků: V centru vždy po skončení každého závodu.
Jury závodu: Venhoda Milan (SJI), Košárek Pavel (JAM), Kunc Radovan (TJN)
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Thomas Wuttig
Hlavní rozhodčí: Radek Sedlák
Delegát ČSOS: Přemek Škoda
Informace: Na webu závodu: https://krk.tojnar.cz/lob2011/
Upozornění: Závody probíhají v turisticky aktivní oblasti, vyvarujte se prosím kolizí s ostatními lyžaři, chodci a koňskými spřeženími. Všichni účastníci startují na vlastní riziko, případně na riziko svých zákonných zástupců.
Předpis: Závodit se bude podle platných pravidel LOB a soutěžního řádu ČSOS.
Parametry tratí sobota:
KategorieParametry krátké trati
D143.5 km/9 k.
D175.0 km/9 k.
D206.0 km/12 k.
D21A6.0 km/12 k.
DE6.5 km/12 k.
D355.4 km/9 k.
D455.0 km/9 k.
D553.5 km/9 k.
D653.1 km/10 k.
H143.9 km/10 k.
H176.0 km/12 k.
H207.2 km/13 k.
H21A7.8 km/12 k.
H21B6.6 km/11 k.
HE8.9 km/17 k.
H356.5 km/12 k.
H455.4 km/9 k.
H555.1 km/9 k.
H653.9 km/10 k.
H753.5 km/9 k.
TN3.0 km/8 k.
TP4.4 km/8 k.
Schvalovací doložka: Pokyny byly schváleny soutěžní komisí LOB v lednu 2011.