Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/tojnar.cz/krk/lob2011/index.php on line 17
Rozpis - LOB 2011
Tento projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj, fondu malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

Rozpis

Logo KRK
KRK Litvínov

Český svaz orientačních sportů

Rozpis LOB Altenberg 2011

3. závod Českého poháru, žebříčku A a B na krátké trati,
4. závod Českého poháru, žebříčku A a B na klasické trati,
3. a 4. závod Mistrovství ČR družstev

Logo TU Dresden
TU Dresden
Pořádající orgány: Český svaz orientačních sportů a Deutscher Turner Bund, Abteilung Sport Orientierungslauf
Pořádající subjekty: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov & USV TU Dresden.
Datum: 29. - 30. ledna 2011
Místo: Zinnwald v Krušných horách, Německo
Centrum: Tělocvična základní školy Zinnwald, Německo
Klasifikace a program závodů: Sobota 29. ledna: Český pohár a žebříček A a B na krátké trati, Mistrovství ČR družstev
Neděle 30. ledna: Český pohár a žebříček A a B na klasické trati, Mistrovství ČR družstev
Kategorie: Sobota 29. ledna:
D14, D17, D20, DE, D21A, D35, D45, D55, D65, D75, H14, H17, H20, HE, H21A, H21B, H35, H45, H55, H65, H75, TN (náborová 2 km), TP (pro příchozí 4 km)
Neděle 30. ledna:
D14, D17, D20, DE, D21A, D35, D45, D55, D65, D75, H14, H17, H20, HE, H21A, H21B, H35, H45, H55, H65, H75, TN (náborová 3 km), TP (pro příchozí 6 km).
Předpokládané časy: Podle pravidel LOB, článek 13.2.
Prostor závodu: Východní část Krušných hor, prostor závodu je ohraničen česko-německou hranicí a obcemi Altenberg, Zinnwald a Rehefeld-Zaunhaus.
Terén: Členitý, pahorkatý až hornatý, odpovídající horskému prostředí v polohách 500 – 909 m. n. m. Terén většinou lesnatý se středně hustou sítí komunikací a stop, částečně strmé svahy. Poměrně rozsáhlá síť různě kvalitních stop.
Mapa: Sobota 29. ledna: měřítko 1:7 500, ekvidistance 5 m, rozměr A4, autor V. B. Leibig,
Neděle 30. ledna: měřítko 1:15 000, ekvidistance 5 m, rozměr A3, autor V. B. Leibig
stav terénu i stop 01/2011, mapy nebudou vodovzdorně upraveny
Systém ražení: Elektronický SI (Sport-Ident)
Přihlášky: Do pátku 21. ledna 2011 automatickým přihlašovacím systémem oblasti Haná:
http://www.obhana.cz/prihlasky_lob.asp.
Výjimečně je možné použít e-mail: krk@rogaining.cz
Vklady: Přihlášky a platby došlé do 21. 1. 2011:
Sobota 29. 1. (krátká trať):
TN, TP, žactvo a kategorie HD 65 a starší 70,- Kč
Ostatní kategorie 140,- Kč
Neděle 30. 1. (klasika):
TN, TP, žactvo a kategorie HD 65 a starší 70,- Kč
Ostatní kategorie 160,- Kč
Zapůjčení SI čipů: 40,- Kč/den

Závodníci přihlášení po termínu platí startovné navýšené o 50 %. Přihlášky na prezentaci v den závodu budou přijímány pouze omezeně dle možností pořadatele a za dvojnásobek základního startovného.

Forma úhrady: Na účet:

Název účtu: Krušnohorský rogainingový klub Litvínov
Banka:  FIO
Číslo účtu: 2800039826
Kód banky: 2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím číslo oddílu (klubu) podle adresáře ČSOS.

Kopii dokladu o zaplacení předložte na vyžádání při prezentaci.

Prezentace: Pátek 28. 1. 2011: 18:00 – 21:00 v tělocvičně ZŠ Teplice (bude upřesněno v pokynech)
Sobota 29. 1. 2011: 8:30 – 10:00 - v centru závodu (tělocvična ZŠ Zinnwald)
Ubytování: Z pátka na sobotu a ze soboty na neděli v tělocvičně, vlastní karimatka a spací pytel, objednejte v přihlášce. Ubytování lůžkového typu pořadatel neposkytuje, ale v oblasti Moldavy a Nového Města je dostatek početných ubytoven. Pozor!!! Během víkendu 28. - 30. 1. 2011 není dovoleno dojíždět z ubytování do centra přes závodní prostor, a to ani po turistické magistrále!
Start: Sobota 29. 1. 2011: ve 11:00, intervalový
Neděle 30. 1. 2011: v 10:00, intervalový
Vzdálenosti: Parkoviště (oba dny) - centrum závodu 1.5 - 2 km, bude možno absolvovat pěšky nebo na lyžích
Centrum závodu - cíl do 1 km, bude možno absolvovat pěšky nebo na lyžích
Centrum závodu - start (oba závody) do 1 km, bude možno absolvovat pěšky nebo na lyžích
Tělocvična (ubytování) - centrum závodu 10 - 15 km
Parkování: Podle pokynů pořadatele v prostoru bývalé zinnwaldské celnice, 1.5 až 2 km od centra závodu.
Převlékání a úprava lyží: V některých místech pořadatelského ubytování (v některých tělocvičnách) bude možno mazat lyže, ovšem pouze ve vyznačených prostorách (bude upřesněno v pokynech). Elektrická přípojka bude k dispozici také v centru závodu.
Možnost tréninku: Ve stopě cestou na start, po závodě ve stopách severně od závodního prostoru, za silnicí Altenberg - Zaunhaus, popř. na české straně na tratích z Nového Města v Krušných horách směrem na Dlouhou Louku.
Občerstvení: Bufet v centru závodu.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Tojnar
Stavba tratí: Thomas Wuttig
Hlavní rozhodčí: Radek Sedlák
Delegát ČSOS: Přemek Škoda
Protesty: Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,- Kč. Adresa, na kterou je možné zasílat případné protesty proti výsledkům: Radek Sedlák, Voděrady 85, 51734 Voděrady, e-mail: radek.sedlak@mesa-parts.cz
Informace: Na webu závodu: https://krk.tojnar.cz/lob2011/
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen soutěžní komisí LOB v prosinci 2010.